Elektronická požární signalizace – EPS

Elektronická požární signalizace (EPS) tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Zajišťuje včasnou a rychlou lokalizaci vzniku požáru. Systémem EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových škod, ale především újmám na zdraví a lidských životech. Její instalace je doporučena do objektů se zvýšeným pohybem osob a v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Norma navíc stanovuje objekty, kde je EPS přímo předepsána.

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová, popřípadě ovládací zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu, nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru. Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech, vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní ls-3300-miniparametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, a umožňují tak maximálně eliminovat plané poplachy. Systémy EPS jsou instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti větších integrovaných systémů řízení budov.

Při použití grafického nadstavbového vybavení, umožňují navíc velmi rychlou orientaci v objektech a tím maximálně zkracují dobu požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, apod.)

 
ls-3300-mini
 

JOB detectomat

pl3301-o-mini
 

Německý výrobce EPS, jehož výrobky vyhovují evropským a českým standardům. Současný sortiment tvoří kompaktní i modulární adresovatelné analogové ústředny s možností síťování (až 32 ústředen), kompletní sada požárních detektorů v elegantních designových variacích, výstražné sirény a majáky, programovatelné moduly, tlačítkové hlásiče a další prvky. Zajímavé řešení může poskytnout i autonomní bezdrátový systém EPS s kapacitou až 100 bezdrátových hlásičů.

 

LITES Liberec

Osvědčený český výrobce EPS nabízející analogový adresovatelný systém EPS FIREXA a konvenční systém EPS s ústřednou MHU 113. Samozřejmostí je i možnost připojení starších systémů MHU 103 a MHU 106 do adresovatelného systému EPS LITEX.

 
mhs811-mini
 

Provádíme bezpečnostní posouzení, návrhy (projekty), cenové kalkulace, instalace, servis a pravidelné revize EPS jak v malých (kanceláře, rodinné domy, …), tak i v rozsáhlejších objektech (firmy, skladovací prostory, haly, obchodní centra, …).